Glasbehandling

Vår glas behandling ger ett unikt skydd för bilens rutor. Fördelarna är att rutorna blir mycket lätta att hålla rena från insekter, smuts och trafik film, vilket medför bättre sikt.

Med vår glas behandling minskar också ljusreflexerna vid mörkerkörning. Studier har också visat att reaktionstiden vid körning i regn minskar med 25 % om rutan är behandlad.

Enkel rengöring – Rutan blir efter behandlingen tätare vilket gör att is, smuts och insekter m.m. inte får fäste på glaset som därför blir lätt att rengöra.

Regndropparna glider också av rutan vid körning i högre hastigheter. Det gör att vindrutetorkarna inte behöver användas lika ofta.