Därför ska du vårda dina företagsbilar!

Som företagare exponeras era bilar dagligen på vägarna och då är det viktigt hur de ser ut. Med en välvårdad bil skapar ni ett noggrant och professionellt intryck. Att vårda era fordon är också en ekonomisk fråga då det gäller andrahandsvärdet vid försäljning. Vi på Meguiar`s Detail Center har många års erfarenhet av bilvård och kan hitta lösningen just för ditt företag. Våra tjänster sträcker sig brett, allt från biltvätt till större saneringar/rekonditioneringar samt lackskydd. Nedan följer några bra skäl till att ditt företag ska ha ett löpande underhåll av dina företagsbilar.

Representation!

En tjänste- eller företagsbil representerar även ert företag. Välskötta företag bör ha välskötta bilar!

Andrahandsvärdet!

Vare sig bilen är företagets egen eller leasad så kan det löna sig att vårda bilen inför avyttring eller inbyte. Bucklor, repor eller annan vanvård får effekt på priset när bilen ska lämnas.

Enklare underhåll!

En vaxad eller lackskyddad bil är mycket enklare att rengöra och sköta. Behovet av att använda avfettningsmedel minskar, vilket är viktigt ur miljösynpunkt.

Säkerhet & komfort!

En glas behandling gör att föraren får bättre sikt, speciellt vid regn- och mörkerkörning. Detta är viktigt både ur säkerhetssynpunkt och för förarens komfort.

Avtal!

Vi erbjuder företagsavtal till alla typer av företag och dess anställda. Kontakta oss gärna för ett personligt besök och genomgång av ditt företags behov.